mlsb.net
当前位置:首页 >> jquEry.min CDn >>

jquEry.min CDn

jquery是结构化的开源js文件,按照js文件引用方式使用。 1、可以到jQuery官网http://jquery.com/download 下载js文件到...

百度的用得比较多 ,蛮稳定的 http://libs.baidu.com/jquery/1.11.1/jquery.min.js 1.11.1可以替换成其他你想要的版本

1、在线引用【CDN(内容分发网络)】 国外的CDN: 1.Google Hosted Libraries src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js" 2.Microsoft CDN src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.0.0.min.js" 3.CD...

bootcdn 发现百度cdn中有很多没有

国内可以用的: 新浪 http://lib.sinaapp.com/js/jquery/1.7.2/jquery.min.js 微软 http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.2.min.js jQuery http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js

1、在线引用【CDN(内容分发网络)】国外的CDN:1.GoogleHostedLibrariessrc="/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"2.MicrosoftCDNsrc="/ajax/jQuery/jquery-2.0.0.min.js"3.CDNJSsrc="/ajax/libs/jquery/2.0.0/jquery.min.js"4.jQuery官网sr...

国内可以用的: 新浪 http://lib.sinaapp.com/js/jquery/1.7.2/jquery.min.js 微软 http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.2.min.js jQuery http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js 当然,用别人的 CDN 都是不保险的,所以建议...

国内可以用的: 新浪 http://lib.sinaapp.com/js/jquery/1.7.2/jquery.min.js 微软 http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.2.min.js jQuery http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js 当然,用别人的 CDN 都是不保险的,所以建议...

怎么在页面里引入bootstrap的css和js文件http://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.csshttp://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.2.0/css/...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mlsb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com